Aparati za torakalnu drenažu

Anemos - Uređaj za drenažu nakon pneumonektomije

Anemos - Uređaj za drenažu nakon pneumonektomije

Uređaj za drenažu nakon pneumonektomije

10101

Torakalna drenaža Compact

Torakalna drenaža Compact

Torakalna drenaža sa vodenim stupcem

10105

Torakalna drenaža Variant

Torakalna drenaža Variant

Torakalna drenaža s jednom drenažnom cevi

10110

Torakalna drenaža Variant

Torakalna drenaža Variant

Torakalna drenaža

10111

Torakalna drenaža sa jednom posudom - Simple

Torakalna drenaža sa jednom posudom - Simple

Torakalna drenaža sa jednom posudom

10120

Torakalna drenaža sa jednom posudom - Simple plus

Torakalna drenaža sa jednom posudom - Simple plus

Torakalna drenaža sa jednom posudom

10126

Torakalna drenaža Compact S

Torakalna drenaža Compact S

Torakalna drenaža sa vodenim stupcem

10130

Autotransfuzijska torakalna drenaža Emotrans Dune

Autotransfuzijska torakalna drenaža Emotrans Dune

Autotransfuzijska torakalna drenaža

10140

Vrećica za autotransfuziju krvi za drenažu Emotrans

Vrećica za autotransfuziju krvi za drenažu Emotrans

Autotransfuzijska torakalna drenaža

10160

Poslednja izmena: Sunday, 16 June 2019 20:54