O nama

Rauché Medical svojim aktivnostima globalno, na svetskom tržištu, prepoznaje i odabire inovativne, klinički opravdane medicinske proizvode i čini ih dostupnima našem tržištu, što kontinuirano uteče na kvalitetu lečenja, kao i na sam život.

Rauché Medical d.o.o. je trgovačko društvo čija je osnovna delatnost registrovanje i promocija farmaceutskih i medicinskih proizvoda s fokusom u anesteziologiji, intenzivnom lečenju i onkologiji.

Misija

Misija svake organizacije označava trajnu svrhu njenog postojanja koja je iznad samog stvaranja profita. Ona je smer, pravac kretanja, zvezda vodilja na horizontu. Misija se ne menja vremenom, ona je apstraktna i nikada se ne može postići, već samo slediti.

Commitment for Life®

Rauché Medical svojim aktivnostima globalno, na svetskom tržištu, prepoznaje i odabire inovativne, klinički opravdane medicinske proizvode i čini ih dostupnima našem tržištu, što kontinuirano uteče na kvalitetu lečenja, kao i na sam život.

"Commitment for life" označava našu neprekidnu i postojanu predanost da unapredimo način na koji se zdravstvena nega provodi te podjednako obvezu da brinemo o pozitivnom učinku našeg delovanja čime doprinosimo društvenoj zajednici i poboljšanju kvalitete života u celosti.

Vizija

Biti tvrtka koja je uzor izvrsnosti u stvaranju dodane vrednosti na području medicine i pružanju visoke kvalitete u svim smerovima svog djelovanja na dobrobit klijenata i zaposlenika.

Ciljevi

  • Održavati zadovoljstvo kupaca na najvišem nivou
  • Zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze da se stalno razvija i usavršava u svrhu trajnog poboljšavanja svih procesa u organizaciji te jačanja svesti o značaju vlastitog rada u odnosu na zajednicu
  • Kontinuirano raditi na jačanju brand-a Rauché Medical d.o.o.
  • Primenjivati i stalno poboljšavati delotvornost sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša temeljenog na zahtevima normi ISO 9001 i ISO 14001
  • Osigurati visok nivo svesti i kulturu ponašanja u pogledu zaštite okoliša
  • Stalno se usklađivati sa zakonskim zahtevima za zaštitu okoliša

Strategija razvoja

Strategija razvoja tvrtke Rauché Medical d.o.o. je jačanje kvalitete poslovanja te smanjenje štetnog utjecaja na okoliš prema zahtjevima standarda ISO 9001 i ISO 14001.

Edukacija

Budući da smo tvrtka usredotočena na potrebe kupaca, aktivno sudelujemo, organizujemo te ćemo biti uključeni u sponzorisanje lokalnih i regionalnih kongresa povezanih sa područjem našeg interesa. Kako bismo doveli kliničku edukaciju do najviših standarda, na ovakve događaje, prema potrebi, pozivamo međunarodno priznate predavače; kliničke i prodajne stručnjake, a ujedno izdajemo i informativni bilten sa vestima iz područja implementovanja novih postupaka i proizvoda te kontrole infekcija. Uz to, Rauché Medical ima službenu web stranicu koja, uz mnogobrojne korisne informacije o nama samima i poslu kojim se bavimo, sadrži i web katalog sa potpunom ponudom naših proizvoda, uključujući osnovne podatke, slike i ilustracije sa dimenzijama, te naprednim mogućnostima pretraživanja.

Rauché Medical osigurava kontinuiranu edukaciju i stoga naš tim kompetentnih stručnjaka blisko sarađuje s lečničkim, sestrinskim i ostalim organizacijama i pojedincima kako bi poboljšali profesionalni razvoj i udovoljili kontinuiranim edukacijskim potrebama.

Rauché Medical implementuje posebne bolničke edukacijske programe pri upoznavanju s novim i naprednim tehnologijama. Ne samo da želimo osigurati ispravnu upotrebu novih proizvoda nego također želimo pomoći bolničkom osoblju pri implementovanju novih postupaka i neophodnih delatnosti koje zahteva upravljanje novim tehnologijama.