Be Responsible

Proizvodi koji sadrže PVC nisu razgradivi i time imaju štetan utecaj na naše zdravlje.

Iz tog je razloga odgovornost i obaveza svakog od nas očuvanje okoliša. Rauche Medical je osmislio slogan "Be responsible" kojim želi trajno podsećati na Vašu i našu obavezu prema okolišu.

Također smo odredili misiju i viziju proisteklu iz ovog slogana. Naša je misija podizanje svesti naših zaposlenika, kupaca i dobavljača o negativnim utjecajima na okoliš uz istodobno aktivno sudelovanje u njegovom očuvanju. Naša je vizija očuvan i zdrav okoliš koji se može postići samo zajedničkim ulaganjem.

Kako je jedan od naših ciljeva podizanje kulture o okolišu, molimo Vas kad god je moguće da odabirete eko proizvode koji imaju manji utecaj na okoliš nego standardni proizvodi.

Odabirite eko proizvode koji imaju manji utecaj na okoliš nego standardni proizvodi...

U ovom ćemo Vas delu webkataloga informirati o novim eko proizvodima iznaše ponude.