PainSmart infuzijska pumpa

PainSmart infuzijska pumpa

Painsmart IOD  Moog Medical Devices / Broj jedinica u pakiranju: 1

PainSmart je PCA (pacijent kontrolirana analgezija) pumpa, odnosno pumpa za analgezu koju kontrolira pacijent, što znači da je namjenjena za terapiju kod kojih je potrebno kontinuirano doziranje infuzije, bolus na zahtijev pacijenta ili oboje.

Postavi pitanje o ovom proizvodu

Posljednje ažurirano: Thursday, 05 August 2021 21:24