Uvod

Kontrola infekcija

Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi predstavljaju glavni zdravstveni problem u jedinici intenzivnog liječenja. Zahvaćaju 5% do 10% hospitaliziranih pacijenata u evropskim i američkim bolnicama za liječenje akutnih bolesti (Vrijens et al. 2008; Yokoe et al. 2008) i mogu dovesti do dodatnih komplikacija kod čak 33% pacijenata zaprimljenih u jednici intenzivnog liječenja (Eggimann i Pittet 2001).

U posljednje su vrijeme značajna fizička, društvena, psihološka i ekonomska opterećenja koja infekcije uzrokuju povećala svijest kako vlade tako i javnosti o važnosti njihove prevencije (Vandijck et al. 2007a. Vandijck et al. 2007b). Ova je povećana pozornost odraz trenutačne sklonosti da se svaki zaposlenik bolnice smatra odgovornim za vlastite dužnosti po pitanju kontrole infekcije te je također odraz težnje da se infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi smatraju medicinskim pogreškama koje je moguće izbjeći (Jarvis 2007, Yokoe i Classen 2008).

Također, u Sjedinjenim Američkim Državama mjere za prevenciju infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi uvedene su u sistem nadzora i odštete, ističući na taj način rastuće mišljenje o tome kako je mnoge infekcije moguće spriječiti i kako njihova prevencija predstavlja novi imperativ u zdravstvenoj srbi (Harbarth et al. 2003;Yokoe i Classen 2008).

Stranica 1 od 3